صدها نفر در کشمیر در اعتراض به محدودیت‌ها تظاهرات کردند

شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار پس از چند دهه بر سر مساله جامو و کشمیر تشکیل جلسه داد اما در این جلسه پشت درهای بسته، تصمیمی گرفته نشد.