بازداشت فروغ علایی، عکاس، در رابطه با ورود زنان به ورزشگاه

بازداشت او روز دوشنبه ۲۱ مرداد ماه در ارتباط با مساله ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران اتفاق افتاده. همان روز اعلام شده بود که تعدادی از فعالان ورود زنان به ورزشگاه‌ها موسوم به «دختران آزادی» توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.