رویارویی شاعران فارسی‌زبان آسیای میانه در نمایش تازه نیلوفر بیضایی

«اگر که عشق گناه است» اواخر شهریور در فرانکفورت اجرا می‌شود. در این نمایش از طریق تئاتر به شناخت عمیق‌تری از شعر اجتماعی زنانه در حوزه زبان فارسی می‌رسیم.