احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌هایی به رئیسان قوا ، اعضای دولت، مجلس ،قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان ،ضمن هشدار نسبت به افزایش چشمگیر حاشیه‌نشینی در شهرها در آینده‌ای نزدیک با ارایه راهکارهایی خواستار تدابیر اساسی در زمینه مسکن و اجاره مسکن شد. توکلی نامه خود را با این جملات آغاز می‌کند: «ما جماعت مسئول حتی اگر خودمان را به کری هم زده باشیم باید تاکنون صدای «هل من ناصر» اجاره‌نشین‌ها را شنیده باشیم. اما اینکه نه قدم از قدم برمی‌داریم و نه قلم از قلم.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت سپسی راهکارهایی را برای حل بحران مسکن پیشنهاد می‌دهد. می‌نویسد: «تعدیل اجاره بها به عنوان اقدامی فوری در شهرهای بزرگ، به ویژه در تهران ضروری است تا آثار مثبت دو راه حل قبلی به تدریج آشکار شود، دخالت دولت که فعلا از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد که مؤجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود. از سیاست‌های تشویقی مانند تخفیف مالیاتی برای موجران منصف نباید غفلت کرد. هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نکات تهیه شود.»