علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خواهان تغییر شیوه مدیریت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شد. مطهری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت در حال حاضر مدیریت صدا و سیما به این شکل است که رهبر جمهوری اسلامی رئیس این سازمان را تعیین می‌کند و سپس «همه چیز بر محور یک فرد می‌گردد و از آن پس خامنه‌‌ای دیگر دخالتی در مدیریت صدا و سیما ندارد، بلکه دفتر رهبری در تولید محتوا دخالت می‌کند. در هر حال قوای «سه‌گانه هیچ نقشی در این زمینه ندارد.» به گفته مطهری حدود اختیارات شورای نظارت هم «استطاعی» است. یعنی اگر ملاحظه‌ای داشته باشد اطلاع می‌دهد، «رئیس صدا و سیما می‌تواند ترتیب اثر دهد یا ندهد.» علی مطهری چاره کار را در آن دانست که صدا و سیما خصوصی شود: « اگر تلویزیون خصوصی شود مقداری از دخالت‌ها کم شده و به سمت توجه به نیازهای مردم در این حوزه می رویم.»