به گزارش خبرگزاری هرانا ساعت ۱۰ شامگاه ۲۷ مرداد، هشت مأمور امنیتی به منزل عباس واحدیان شاهرودی در مشهد یورش برده، این فعال مدنی و دخترش را کتک زدند و سپس او را بازداشت کردند. عباس واحدیان شاهرودی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر با درخواست استعفای خامنه‌ای است. یکشنبه هفته گذشته (۲۰ مرداد) شش تن از امضاکنندگان این بیانیه مقابل ساختمان دادگستری مشهد بازداشت شدند. امضاکنندگان این بیانیه که ۲۲ خرداد سال جاری منتشر شد، نوشته بودند در ایران «نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی.» به نوشته این فعالان مدنی-‌سیاسی چانه‌زنی فعالان مدنی «بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ –» راه به جایی نمی‌برد. امضاکنندگان این بیانیه از فعالان و اندیشمندان دلسوز ایران خواسته‌اند با کنار گذاشتن تمایلات مصلحت‌جویانه به میدان بیایند و با درخواست تغییر قانون اساسی و استعفای رهبری پیشقراول یک حرکت ملی باشند. عباس واحدیان شاهرودی اخیرا از دادگاه احضاریه دریافت کرده بود.