انبار مهمات حشد شعبی در پایگاه هوایی بلد منفجر شد

وزیر دفاع عراق اعلام کرد برای یافتن دلیل حادثه تحقیقات عمیقی باید انجام شود.  حمله هوایی اسرائیل به عنوان یک احتمال مطرح است.