چهارشنبه ۳۰ مرداد سپاه پاسداران بیش و کم همزمان با دیدار اعضای هیأت دولت و رئیس جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «صنعت دفاعی ایران» نماد اقتدار و رونق «تولید ملی» و برخوردار از «توانمندی‌های سرشار بومی» است که سبب توسعه شبکه‌های دانش‌بنیان در کشور شده است. علی خامنه‌ای در سخنانی به دولت روحانی توصیه کرد در دو سال باقی‌مانده به توسعه شبکه‌های دانش‌بنیان توجه ویژه کند. حسن روحانی تا قبل از خروج آمریکا از برجام همواره بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری اقتصاد به مردم تاکید کرده بود. او در تیر ۹۶ گفته بود: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.» خامنه‌ای در سخنان چهارشنبه ۳۰ مرداد خود از دولت روحانی خواست که در دو سال باقی‌مانده حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در دستور کار قرار دهد.