شهلا جهانبین، همسر عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد، چهارشنبه ۳۰ مردادماه ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل دو دستگاه تلفن همراه متعلق به خانم جهانبین را نیز با خود برده‌اند. عباس واحدیان شاهرودی روز یکشنبه ۲۷ مردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. یک منبع نزدیک به خانواده شهلا جهانبین ضمن تایید این خبر گفته: «بازداشت خانم جهانبین حدود ساعت ۱۸ روز چهارشنبه توسط ۵ تن از مامورین اداره اطلاعات در منزل ایشان صورت گرفته است. مامورین در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل دو تلفن همراه متعلق به ایشان را نیز با خود بردند.» از دلایل بازداشت و محل نگهداری شهلا جهانبین اطلاع دقیقی در دست نیست.