محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران گفت که هیئت جذب دانشگاه تهران با درخواست محمد جواد ظریف برای استخدام در هیئت علمی این دانشگاه موافقت کرده است. به گزارش اعتمادآنلاین، محمود نیلی تاکید کرد که «فضا به شدت رقابتی است و ما هیچ شخصی را صرفا به خاطر اینکه مسئول است، جذب یا اخراج نمی‌کنیم.» نیلی گفته است که روند استخدام در دانشگاه تهران بر اساس رزومه علمی متقاضیان صورت می‌گیرد. در مورد ظریف نیز او فعالیت‌های علمی او را دلیل موافقت هیئت جذب با استخدام او دانسته است. محمد جواد ظریف در حال حاضر استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. در کارنامه او، سمت‌هایی از جمله وزارت امور خارجه و نمایندگی ایران در سازمان ملل بر فعالیت‌های علمی‌اش چیره است. جواد ظریف از ۱۷ سالگی در ایالات متحده تحصیل کرده، و همه مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه‌های این کشور به دست آورده است. او در سال ۱۹۸۸ موفق به دریافت دکترای حقوق و روابط بین‌الملل از دانشگاه دنور شد.