بر اساس آماری که وزارت صنعت و معدن در روز جمعه یکم شهریور منتشر کرده در چهار ماه نخست سال جاری در ایران ۱۸ میلیارد نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نخ سیگار در مدت مشابه سال گذشته، تولید سیگار در کارخانجات داخلی ۴۲,۴ درصد افزایش داشته است. بر اساس همین آمار مصرف سیگار در ایران در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مشابه و معادل ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نخ بوده است.