اجلاس گروه ۷: دیدار ظریف با مکرون

یک روز قبل از آغاز اجلاس گروه ۷ رئیس جمهوری فرانسه پیشنهادهای خود درباره برجام را با وزیر خارجه ایران در میان گذاشت. رابطه ترامپ با مکرون اما بحران‌زده است.