مرضیه امیری، روزنامه‌نگار ایرانی و خبرنگار روزنامه شرق، به ۱۰ سال و نیم زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. سمیرا امیری، خواهر او در حساب کاربری توئیتر خود نوشته است مرضیه امیری باید شش سال از دوره محکومیت را در زندان بگذراند. این حکم اولیه و قابل تجدیدنظرخواهی است. این روزنامه‌نگار و دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران، روز ۱۷ اسفند ۹۷ به دنبال شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی کارگر همراه با ده‌ها نفر دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. مرضیه امیری پیش‌ از این و در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ نیز بازداشت و به مدت سه روز بازجویی شده بود.