پلیس پاکستان صدها خبرنگار را که به شیوه‌ای نمادین می‌خواستند از مرز شدیدا امنیتی شده با هند گذر کنند و خود را به کشمیر برسانند، متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری «اسوشیتدپرس»، ظفیر بابا، رهبر این گروه از خبرنگاران گفت اعتراضِ شنبه ۲۴ اوت/ دوم شهریور این گروه تلاشی برای تهیه گزارش درباره وضعیت کشمیر بوده است. هند از روز پنجم اوت همزمان با لغو خودمختاری جامو و کشمیر، دسترسی رسانه‌ها به این منطقه را به شدت محدود کرده و جلوی پخش اخبار را گرفته است. از آن زمان این منطقه در وضعیت حکومت نظامی است، هزاران نفر دستگیر شده‌اند و راه‌های ارتباطی و اینترنت قطع شده است. از شنبه گذشته مقامات هند شروع به کاهش اقدامات امنیتی کردند اما اغلب محدودیت‌ها هنوز پابرجاست. یک افسر پلیس پاکستان گفته است که اتومبیل خبرنگاران هفت کیلومتر مانده به محل کنترل مرزی متوقف شده است.