اتحاد جهان در هاله‌ای از ابهام: گروه هفت با دیدارهای غیررسمی آغاز کرد

رهبران کشورهای گروه هفت قرار است در مورد موضوعات زیادی صحبت کنند. بحران ایران، تنش‌ میان هند و پاکستان، جنگل‌های آمازون، جنگ سوریه و اوضاع لیبی در میان این موضوعات هستند.