ناوشکن سهند حفاظت از نفتکش‌های ایرانی را به عهده گرفت

ایران نفتکش آدریان و محموله‌اش را یک‌جا روی دریا فروخت و همزمان پیشرفته‌ترین ناوشکن ارتش را عازم خلیج عدن کرد.