دیدار اردوغان با پوتین: تضمین امنیت نیروی نظامی ترکیه در سوریه

رئیس جمهوری ترکیه در سفرش به مسکو هدف دیگری هم دارد: جلوگیری از آغاز یک موج پناهجویی تازه در شمال سوریه. آیا پوتین می‌تواند این ضمانت‌ها را به اردوغان بدهد؟