عقب‌نشینی کردهای سوریه از مرزهای ترکیه آغاز شد

یگان‌های مدافع خلق کرد از شهر مرزی تل ابیض و رأس العین خارج شدند و شوراهای محلی کنترل این مناطق را به دست گرفتند.