ظریف در دیدار با نخست‌وزیر ژاپن: حقوق ایران باید رعایت شود

ظریف پیش از ژاپن به چین سفر کرده بود. چین و ژاپن از خریداران نفت ایران‌‌اند، اما آمریکا معافیت آن‌ها از تحریم نفتی ایران را تمدید نکرده است.