از انوشه آشوری، زندانی دوتابعیتی متهم به جاسوسی چه می‌دانیم؟

انوشه آشوری، مهندس ۶۵ ساله و نماینده شرکت تکنو خلاق در بریتانیا، دو سال پیش در بازگشت به ایران دستگیر و چند ماه پیش حکم قضایی علیه‌اش صادر شد. خانواده‌ او اتهام جاسوسی وارد شده به این زندانی دوتابعیتی را مضحک می‌دانند.