رئیسی: باید صدای کارگران را شنید – فعالان کارگری: از زندان؟

رئیس قوه قضاییه خصوصی‌سازی را معادل تاراج دانست و گفت باید صدای کارگران هفت‌تپه را شنید. کارگران هفت‌تپه پاسخ دادند: لازم نیست پشت و پناه ما باشید.