گزارش جدید سازمان ملل از گرمایش زمین و وضع اقیانوس‌ها

گزارش اقلیمی سازمان ملل خواستار کاهش فوری انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌منظور جلوگیری از نابودی حیات وحش، افزایش طوفان‌های بزرگ و جابه‌جایی گروه‌های انسانی شده است.