احتمال تجزیه یمن و بازی دوگانه امارات در ائتلاف عربی

عدن بخشی از نقشه راه امارات برای تبدیل شدن به بازیگر اصلی در عرصه تجارت و دریانوردی از خلیج فارس تا دریای مدیترانه است.