۲۵ نفر از خبرنگاران حوزه محیط زیست با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت حسن روحانی، به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست اعتراض کردند و خواستار «عذرخواهی و تغییر رویکرد خطرناک این سازمان به ویژه در قبال خبرنگاران» شدند. در نامه این خبرنگاران خطاب به علی ربیعی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، به ویژه در حوزه روابط عمومی و ارتباط با رسانه، به شدت انتقاد شده است. دخالت روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در تعیین خبرنگاران و همچنین حذف برخی خبرنگاران از گروه‌های اطلاع‌رسانی از مواردی است که در این نامه به آن اشاره شده است. روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا چند خبرنگار مطرح این حوزه را از گروه مجازی اطلاع‌رسانی برنامه‌های سازمان حذف کرده و در پاسخ به اعتراض‌ها خبرنگاران منتقد را «اپوزیسیون» و«ضد نظام و دولت» خوانده است. نویسندگان این نامه، «رفتارهای اخیر روابط عمومی سازمان حفاظ محیط زیست، را بی‌تدبیرانه و در تضاد با اصول ابتدایی روابط عمومی و اطلاع‌رسانی خوانده‌اند» که «برای هیچ دولتی شایسته نیست»، تاکید کردند که «مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست تعمدا برخی خبرنگاران با سابقه حوزه محیط زیست را از دعوت به نشست‌ها و سفرهای خبری این سازمان حذف کرده و حتی انجام مصاحبه با مدیران ارشد این سازمان را طی تماس تلفنی با برخی مدیران رسانه‌ها، منوط به تغییر خبرنگار حوزه محیط زیست آن رسانه عنوان کرده است.»