ارزیابی خوشبینانه معاون روحانی از وضع اقتصاد: «البته به مردم فشار آمد»

نهاوندیان گفته هم در بازار ارز و هم در تورم کاهش فشارهای تورمی دیده می‌شود. این در حالی است که تورم در ایران بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی آن منفی است.