سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور کمک‌های نقدی و غیر نقدی داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس پیش‌رو را بعد از ثبت‌نام، جرم اعلام کرد. او درباره این جرم‌انگاری توضیح داد: «اقدام برای خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رای، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی، هیات‌ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات جرم انگاری شده است که در قوانین قبلی با این صراحت نبوده است.» موارد اشاره شده در اصلاحیه قانون انتخابات (مصوب خرداد ۹۵) به قوانین انتخاباتی اضافه شده است که بر مبنای آن «خرید و فروش رای، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و توزیع اقلام و لوازم توسط داوطلبان انتخابات مجلس جرم بوده و در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها مدنظر قرار می گیرد.» به گفته سخنگوی وزارت کشور این اصلاحیه برای اولین بار در انتخابات مجلس اسفند ۹۸ اعمال خواهد شد.