کلانتری: حق ورود به موضوع بازداشتی‌های محیط زیست را نداریم

کلانتری همچنان از اختلاف‌ دستگاه قضائی و وزارت اطلاعات در بازداشت فعالان محیط زیست می‌گوید. او می‌گوید موظف است نظر وزارت اطلاعات را بیان کند، چون تشخیص جاسوسی با این وزارتخانه است.