روحانی در مجلس: با آمریکا مذاکره دوجانبه نمی‌کنیم

رئیس جمهوری اسلامی مذاکره را رد کرد اما در همان حال برای مذاکره شرط گذاشت. روحانی گفت صدای دشمن از گلوی مخالفان شنیده می‌شود.