واهمه مداحان حزبی و جناحی

مداحانی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند در ام‌القرا آزادانه برای هیئت‌های خود تبلیغ می‌کنند. جریان مداحی اما به دلیل طرح اتهام جاسوسی برای اسرائیل به وحشت افتاده.