در پی پیوستن فیلیپ لی، یکی از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا به حزب لیبرال دموکرات این کشور، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا اکثریت مطلق را در پارلمان از دست داد. به گزارش خبرگزاری رویترز در آستانه رای‌گیری مجلس بریتانیا برای طرحی علیه خروج بدون توافق از اروپا، فیلیپ لی ‌سه‌شنبه ۳ سپتامبر/۱۲ شهریور کناره‌گیری خود را از حزب محافظه‌کار اعلام کرد و به حزب لیبرال دموکرات پیوست. او درباره تصمیمش گفت: «من به این نتیجه رسیده‌ام که به عنوان یک عضو حزب محافظه‌کار قادر نخواهم بود به مردم و منافع ملی کشور خدمت کنم. حزب محافظه‌کار به صورتی تهاجمی به‌دنبال خروج از اروپاست. خروجی که به کشور لطمه می‌زند و برخلاف اصول است. این حزب بدون تعقل زندگی شهروندان و یکپارچگی بریتانیا را به مخاطره انداخته است».