«باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به صدا و سیما چهارشنبه ۱۳ شهریور کلیپی از تخلیه فاضلاب منتشر کرده و نوشته است کارگران شهرداری شهرستان کارون واقع در نزدیکی اهواز به نشانه اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه‌شان فاضلاب را در محوطه شهرداری کارورن تخلیه کرده‌اند. کارگران شهرداری کوت‌عبدالله (کارون) همانند کارگران شهرداری‌های بسیاری از شهرها با معضل تعویق مزدها، عدم پرداخت حق بیمه و عدم امنیت شغلی روبرو هستند. این کارگران هشت ماه است حقوق نگرفته‌اند و دفترچه بیمه‌شان تمدید نشده است. آن‌ها بارها برای دریافت مطالباتشان اعتصاب و تجمع کرده‌اند. فشارهای عصبی و اقتصادی ناشی از عدم پرداخت دستمزدها و نداشتن بیمه درمانی بر کارگران شهرداری کوت عبدالله در خردادماه امسال منجر به ایست قلبی و مرگ یکی از کارگران این شهرداری شده بود.