پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه پاسداران هفت کشتی صیادی ترال جاسک را توقیف کرد. ناو سالار یکم پاسدار تیمور پایداره چهارشنبه ۱۳ شهریور در گفت و گو با خبرگزاری فارس در جاسک گفت: «گشت شناورهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هفت شناور صیادی ترال را به دلیل عدم رعایت فاصله به ساحل و تخلف صید آبزیان توقیف کرد.» پایداره در ادامه سخنانش گفت: «برای ادامه رسیدگی پرونده این شناورها تحویل مقامات قضایی شده‌اند.» به گفته فرمانده پایگاه امامت نیروی دریایی جاسک این شناور‌ها ۲۲۲ تن انواع آبزیان را صید کرده‌اند.