طرح کنترل برگزیت که سه‌شنبه ۳ اوت/ ۱۲ شهریور در مجلس عوام به تصویب رسید، در اختیار مجلس اعیان بریتانیا قرار گرفت. دولت بریتانیا و اپوزیسیون توافق کرده‌اند که تکلیف این طرح هرچه سریع‌تر مشخص شود. طرح کنترل پارلمان بر نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوریس جانسون را موظف می‌کند که چنانچه تا ۱۹ اکتبر با بروکسل به توافق نرسد، خروج بریتانیا از اتحادیه را به تعویق بیندازد. چنانچه مجلس اعیان این طرح را تصویب کند، شرط حزب کارگر برای برگزاری انتخابات سراسری تأمین شده است. نمایندگان مجلس عوام بریتانیا شامگاه چهارشنبه ۱۳ شهریور/ ۴ اوت به درخواست نخست‌وزیر برای برگزاری پیش از موعد انتخابات سراسری رأی دادند، اما درخواست جانسون رأی کافی نیاورد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر اعلام کرده است که طرح کنترل برگزیت باید پیش از برگزاری انتخابات تصویب شود. کوربین جانسون را متهم کرده بود که وقت را هدر می‌دهد تا زمانی که برگزیت بدون توافق اجتناب‌ناپذیر شود.