آینده نامطمئن «غرب یکپارچه» ــ آیا «قمار مکرون» شکست خورد؟

تردیدها در موفقیت تلاش مکرون برای دیدار روحانی و ترامپ افزایش یافته است. ناظران نسبت به تعمیق اختلاف‌های آمریکا و اروپا هشدار می‌دهند. چکیده‌ای از تحلیل‌ها در این‌ باره.