رابرت موگابه، رئیس جمهوری پیشین زیمبابوه در ۹۵ سالگی درگذشت. او ۳۷ سال رئیس جمهوری زیمبابوه بود. دوران ریاست جمهوری او در این سال‌ها با نقض حقوق بشر، بحران‌های اقتصادی و تقلب‌های انتخاباتی درآمیخته بود. امرسون منانگاگوا، رئیس جمهوری زیمبابوه با انتشار پیامی در توییتر درگذشت موگابه را تأیید کرده است. منانگاگوا در این پیام از موگابه به عنوان یک آزادیخواه و یکی از طرفداران ملی‌گرایی در آفریقا یاد کرده است. موگابه که از طرفداران سرسخت برنامه هسته‌ای ایران بود و روابط خوبی هم با محمود احمدی‌نژاد داشت، در سال ۲۰۱۵ به ریاست اتحادیه آفریقا انتخاب شد. دو سال بعد اما ارتش او را بازداشت کرد و در حصر خانگی قرار داد. موگابه هم ناگزیر سرانجام پس از ۳۷ سال حکومت بر زیمبابوه، در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۷ (۳۰ آبان ۱۳۹۶) از ریاست جمهوری استعفا کرد.