برای ۴۱ کارگر معترض فولاد اهواز «قرار منع تعقیب» صادر شد

پس از دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی دوباره پرونده هفت‌تپه، برای کارگران فولاد هم قرار منع تعقیب صادر شد؛ ادامه داستان جریان‌سازی حکومتی برای مسائل کارگران.