براساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) علی ‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی یکشنبه ۱۷ شهریور با کورنل فروتا، مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. صالحی پس از این این دیدار به خبرنگاران گفت: «برجام جاده یک طرفه نیست. اگر قرار است یک طرفه باشد ایران در زمان مناسب تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد و در سه گام تا کنون این تصمیمات را انجام دادیم». او بدون اشاره به جزئیات گفتگو با فروتا بار دیگر از «خلف وعده» طرفین اروپایی برجام انتقاد کرد و گفت اروپا نتوانسته خلاء آمریکا را براساس وعده‌های پیشین پر کند و خروج آمریکا از برجام، ایران را « در شرایط بغرنج و بحرانی» قرار داده است. ایران با اعلام نارضایتی از عملکرد اروپا در قبال برجام، تاکنون در سه گام تعهدات خود را به این توافق کاهش داده است. کورنل فروتا، مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز پس از دیدار با صالحی اظهارات خود را به خط مشی و وظایف آژانس بین‌المللی اتمی در قبال ایران محدود کرد و گفت: «آژانس از فشارها تأثیر نمی‌پذیرد و به رویکرد مستقلانه، بی‌طرف و حرفه‌ای خود ادامه خواهد داد و این موجب اعتبار آژانس است». فروتا همچنین اضافه کرد: «آژانس از یک سو وظیفه راستی آزمایی اجرای برجام را بر عهده دارد و از سوی دیگر در اجرای پروتکل الحاقی و موافقت نامه جامع پادمان در تعامل فعال با ایران است». فروتا یکشنبه ظهر نیز با محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ملاقات و گفتگو کرد که از جزئیات این گفتگوها خبری منتشر نشده است.