ده‌ها فعال صنفی: برای کارگران بازداشتی دادگاه علنی برگزار کنید

در پی انتشار خبر مبنی بر دستور ابراهیم رئیسی برای اعاده دادرسی منصفانه فعالان صنفی، ۱۲۰ نفر از فعالان کارگری و صنفی معلمان خواهان اعاده دادرسی پرونده فعالان و علنی بودن دادگاه آن‌ها شدند.