یک سختگوی نخست‌وزیر بریتانیا دوشنبه ۱۸ شهریور/ ۹ سپتامبر اعلام کرد فعالیت پارلمان این کشور از غروب روز دوشنبه به تعلیق درمی‌آید. الیزابت دوم، ملکه بریتانیا، طرح بوریس جانسون، نخست‌وزیر، را برای توقف یک‌ماهه فعالیت پارلمان پذیرفت. سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا گفت: «پارلمان امروز در پایان ساعت اداری تعطیل می‌شود.» سخنگوی دولت بریتانیا در ادامه توضیحاتش افزود: تعلیق پارلمان صرف‌نظر از طرح دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام به اجرا درمی‌آید. نمایندگان مجلس عوام بریتانیا شامگاه چهارشنبه ۱۳ شهریور/ ۴ اوت به درخواست نخست‌وزیر برای برگزاری پیش از موعد انتخابات سراسری رأی دادند، اما درخواست جانسون رأی کافی نیاورد.