میشل باشله، کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دوشنبه ۱۸ شهریور/ ۹ سپتامبر در سخنانی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ایراد کرد، با اشاره به نقض حثوق بشر در کشمیر هند گفت: « از اقدامات اخیر دولت هند در نقض حقوق بشر کشمیری‌ها، از جمله محدودیت‌های اینترنت، ارتباطات، تجمعات مسالمت‌آمیز و بازداشت رهبران و فعالان سیاسی، نگرانم.» باشله در ادامه سخنانش گفت: «از دولت هند می‌خواهم که محدودیت‌ها و منع آمد و شد را متوقف کند، از دسترسی مردم به خدمات اولیه اطمینان باید و حقوق قضایی تمام بازداشتی‌ها را محترم بشمرد.» پس از لغو خودمختاری ایالت مسلمان‌نشین جامو و کشمیر، دولت هند شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت را در سرینَگار، بزرگ‌ترین شهر این ایالت قطع و تجمعات عمومی را ممنوع کرد. هفته گذشته با بازگشایی گذرگاه مرزی «کارتاپور» این احتمال به وجود آمد که از روابط بین هند و پاکستان در بحران کشمیر تنش‌زدایی شود. پنحشنبه ۱۴ شهریور/ ۵ سپتامبر دولت هند اعلام کرد خطوط تلفن و اینترنت در کشمیر هند مجدداً وصل شده است.