الیزابت دوم، ملکه بریتانیا دوشنبه ۱۸ شهریور/ ۹ سپتامبر موافقت خود را با قانون کنترل برگزیت (ممانعت از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق) اعلام کرد. نمایندگان مجلس اعیان بریتانیا جمعه گذشته طرح ممانعت از خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب کرده بودند. این طرح چهارشنبه هفته گذشته در مجلس عوام نیز به تصویب رسیده بود. قانون کنترل برگزیت دولت بوریس جانسون را موظف کرده است که در صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا تا ضرب‌الاجل ۳۱ اکتبر (۹ آبان) درخواست به تعویق افتادن برگزیت را به اتحادیه اروپا ارائه کند.