وزیر انرژی عربستان: غنی‌سازی اورانیوم را آغاز می‌کنیم

شاهزاده ‌عبدالعزیز بن سلمان در ابوظبی گفت: ما با احتیاط کامل اقدام می‌کنیم. ما با دو رآکتور هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم را آزمایش می‌کنیم.