ترامپ: مذاکرات با طالبان مُرد

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در هر حال قصد دارد سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کند. اما به وقت مناسب.