«فشار حداکثری» آمریکا علیه ایران: کارساز یا بی‌سرانجام؟

کارزار فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را به بحران کشانده است. اما آیا این سیاست واشنگتن به هدف‌ اصلی‌اش دست خواهد یافت؟ چکیده‌ای از تحلیل‌ها دراین‌باره.