سه استرالیایی در ایران بازداشت شدند

در حال حاضر چندین خارجی در ایران زندانی هستند. رابطه جمهوری اسلامی با غرب پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای رو به وخامت نهاده است.