شینزو آبه (مرسوم در ژاپن، آبه شینزو)، نخست‌وزیر ژاپن، کابینه این کشور را تغییر داد. بر این اساس تارو کونو، وزیر خارجه پیشین، وزیر دفاع این کشور شد و سمت او در وزارت خارجه به توشیمیتسو موتجیویله سپرده شد. موتجیویله پیش از این وزیر احیای اقتصادی ژاپن بود. شینجیرو کویزومی، جوان‌ترین عضو کابینه این کشور پس از جنگ جهانی دوم نیز وزیر محیط زیست ژاپن شد. نخست‌وزیر ژاپن پس از پیروزی در انتخابات ژوئیه قصد داشت کابینه را تغییر دهد.