در حالی که شبکه‌های اجتماعی هنوز پر از واکنش به مرگ سحر خدایاری، معروف به دختر آبی است، برخی از مقامات دولت ایران، واکنش‌های متضادی به این رویداد و مطالبه حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها داشته‌اند. محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی گفته: «با فضای فعلی که طرفداران تیم‌ها علیه یکدیگر فحش می‌دهند و درگیری وجود دارد حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست. این در حالی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت در اظهارنظری متفاوت گفته: «دولت بطور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها است و زیرساخت‌های لازم لازم براي ورود زنان به تمام استادیوم‌هایی که بازی‌های ملی و لیگ برگزار می‌شود، فراهم شده است.» در عین حال حسن روحانی، رییس جمهوری ایران هم گفته: «اگر زنان و کارگران ما اگر احساس می‌کنند که بعضی از حقوق آنها مراعات نمی شود، راه آن انتخابات است.»