پنج گزینه احتمالی برای جانشینی بولتون ‎

در میان چهره‌هایی که نامزد تصدی مقام مشاور امنیت ملی آمریکا معرفی شده‌اند، تنها داگلاس مک‌گرگور، سرهنگی بازنشسته، مخالف جدی جنگ با ایران و خواهان تغییر سیاست فشار حداکثری است.