کاهش تحریم ایران به عنوان یک گزینه روی میز ترامپ

دیلی‌بیست می‌نویسد این درک کلی وجود دارد که رئیس جمهوری آمریکا مایل است با طرح مکرون برای لغو برخی تحریم‌ها به عنوان زمینه دیدار با روحانی موافقت کند.