تظاهرات بزرگ در سودان علیه دستگاه قضایی

در بزرگترین اعتراض از زمان اعلام دولت انتقالی، هزاران نفر در خارطوم خواستار برکناری رئیس دستگاه قضایی و دادستان کل به دلیل ارتباطات ادعا شده با رئیس‌جمهوری سابق، عمر البشیر شدند.